CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS

FORMACIÓN DE DANZA, MÚSICA E TEATRO PARA TODAS AS IDADES E NIVEIS

ALUGUER DE ESPAZOS E RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

ALUGUER DE ESPAZOS E RESIDENCIAS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

DISTRIBUCIÓN DE ESPECTÁCULOS

EVENTOS E ACTUACIÓNS

EVENTOS E ACTUACIÓNS